Lämna skriftlig redogörelse för brandskydd

LÄS MER

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora. Redogörelsen ska skickas till oss som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. För att använda e-tjänsten krävs inloggningsuppgifter som du har fått i ett meddelande från räddningstjänsten. I meddelandet finns även mer information gällande den skriftliga redogörelsen. 

Frågor om e-tjänsten

Ingemar Samuelsson
ingemar.samuelsson@vilhelmina.se
0940-14285

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggningsuppgifter